Av. Dr. ORHAN EROĞLU


1976 yılında Ankara’da doğan Av. Dr. Orhan EROĞLU, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da, lise öğrenimini ise Çankırı’da tamamlamıştır.

1994 yılında Harita Yüksek Teknik Okulu’ndan mezun olmuştur. Sırası ile hava fotoğrafı yorumlama uzmanı, fotogrametrist ve topoğraf olarak görev yapmıştır.

Lisans eğitimini 2000 yılında okul üçüncüsü olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimini 2012 yılında, bir buçuk yıllık süre zarfında dönem birincisi olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans tez konusu “Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Karşılaştırılması”dır.

2013 yılında Arabuluculuk Seminerine katılmış ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınavı da başarı ile geçerek 90 sicil no ile Türkiye’nin ilk Arabulucularından olmuştur.

2016 yılında Grafoloji ve Sahtecilik alanında düzenlenen kursa katılarak ” Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı” unvanını almıştır. Aynı zamanda mahkemelerde Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, muvazaa ve gayrimenkul ihtilaflarına ilişkin olarak bilirkişilik yapmakta olup, Temel Bilirkişilik Sertifika Programlarında da  eğitimci olarak yer almaktadır.

2017 yılında üç buçuk yıllık süre zarfında “ONUR” derecesi ile Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora tez konusu “Medeni Usul Hukukunda Islah”tır.

Hukuk alanında “Islah” (1. ve 2. Baskı); “Medeni Usul Hukukunda Davaya Cevap”; “Medeni Usul Hukukunda Ön İnceleme” ve “Uygulamada Konkordato” (1. ve 2. Baskı); “Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davaları ve Karşılaştırılması “isimli kitapları bulunmaktadır. “Gayrimenkul Davaları” kitabında bölüm yazarlığı yapmıştır. 

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Hukuk alanında yayınlanan birçok dergide makaleleri bulunmaktadır.

Konkordato Komiserliği yapmakta olan Dr. Orhan EROĞLU aynı zamanda Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika Programlarında da eğitim vermektedir. Konkordato süreci hakkında “Uygulamada Konkordato” isimli kitabı ile okuyuculara kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

YAYINLAR

KİTAPLAR:

 

● Islah

(Seçkin Yayıncılık, Ankara Nisan 2017, Birinci Baskı )

 

● Islah

(Seçkin Yayıncılık, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara Temmuz 2018)

 

● Medeni Usul Hukukunda Davaya Cevap

(Seçkin Yayıncılık, Ankara Temmuz 2018, 1. Baskı)

 

● Medeni Usul Hukukunda Ön İnceleme

(Seçkin Yayıncılık, Ankara Temmuz 2018, 1. Baskı)

 

●Uygulamada Konkordato

( Seçkin Yayıncılık – Ankara 2018)

 

● Uygulamada Konkordato

(Seçkin Yayıncılık – Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2019)

 

● Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davaları ve Karşılaştırılması

(Seçkin Yayıncılık- Ankara 2019)

 

● Gayrimenkul Davaları

(Seçkin Yayıncılık – Mayıs 2019) – (Bölüm Yazarlığı)

 

MAKALELER:

● Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının  Karşılaştırılması

(Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi )

 

● Niyet Mektuplarının Hukuki Niteliği

(Ankara Barosu Dergisi, 2014/2 – Temmuz -Sayı )

 

● Haciz İhbarnamesine İtiraz Üzerine Uygulanacak Yargılama Usulü ve Yargılama Sonunda

Tayin Edilecek Tazminatın Miktarı

(Terazi Hukuk Dergisi, C: 12, Sayı: 132, Ağustos 2017 – Hakemli Makale )

 

● Konkordato

(Elektrik Dünyası Dergisi ( Perpa Dergisi)- Eylül 2017 sayısı

 

● Muvazaa Davalarında İİK m. 283/1′ in Kıyasen Uygulanması

( Terazi Hukuk Dergisi, Sayı: 137, Ocak 2018 – Hakemli Makale – Refereed Articles )

 

● Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tasarı Taslağının Belirsiz Alacak Davasına İlişkin Değişikliklerinin İncelenmesi

(Terazi Hukuk Dergisi, Sayı:144, Ağustos 2018- Hakemli Makale- Refereed Article)

 

● Medeni Usul Hukukunda Davaya Cevap ve Cevap Dilekçesi Vermemenin Sonuçları

(Ankara Barosu Dergisi, Mart-Nisan 2018- Hakemli Makale- Refereed Article)

 

● Islah ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun Tasarı Taslağı Kapsamında Islahın Değerlendirilmesi

(Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:138, Eylül 2018- Hakemli Makale- Refereed Article)

 

 ● Davalının Davayı Kabulü İkrar Teşkil Eder mi? 

(Legal Hukuk Dergisi, Y: 2018, S: 189- Hakemli Makale- Refereed Article)

 

● Sahtecilik İddiasına Dayalı Menfi Tespit ve İstirdat Davalarında Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesi Kararına Etkisi

(Terazi Hukuk Dergisi, Cilt:13, Sayı:146, Ekim 2018 – Hakemli Makale- Refereed Article)

 

●Down Sendromunun Gebelik Sürecinde Tespit Edilememesine İlişkin Gebelik Takibini Yapan Doktorun Hukuki Sorumluluğunda İspat Sorunu

(Terazi Hukuk Dergisi, Sayı:153, Mayıs 2019)

 

BİLDİRİLER:

● Ön İnceleme Duruşmasının Tarafların Mazereti Sebebi ile HMK m. 140/4 Hükmü Gereğince Ertelenip Ertelenemeyeceği Sorununa Yeni Bir Bakış [ Alanya 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu ]– (www.asoscongress.com )

 

● Usuli Kazanılmış Hakkın Sınırlarının Belirlenmesinde Yaşanan Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme ( ASEAD III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu )

 

● Down Sendromunun Gebelik Sürecinde Tespit Edilememesine İlişkin Gebelik Takibini Yapan Doktorun Hukuki Sorumluluğunda İspat Sorunu   

( Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi(SAHUM) V. Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi)

 

●  Fotokopinin Delil Başlangıcı Kabul Edilip Edilemeyeceği Sorunu   İstanbul 5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu ] – (www.asoscongress.com )

 

● Mecburi Dava Arkadaşlarının Usul İşlemlerinin, Duruşmaya Gelmeyen Dava Arkadaşı Bakımından Hüküm İfade Etmesine İlişkin Sorunlar 

(Erasmus International Academic Research Symposium)

 

Katkıda Bulunduğu Eserler:

  • Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi ( Prof. Dr. Erdoğan ÖNER – Öğr. Gör. Cenker DEĞİRMENCİ, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara 2016. )
  • Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi ( Prof. Dr. Erdoğan ÖNER – Öğr. Gör. Cenker DEĞİRMENCİ, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Ankara 2017. )